top of page
cover mpp2.jpg


In het hart van het Marco Polo Park, aan de Marco Pololaan 111-117 in Utrecht, wordt een nieuw plan gevormd. Het uitgangspunt voor het plan is een modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen. 

Op deze website kunnen omwonenden en andere belanghebbenden informatie vinden over het plan en de voortgang. Ook kunnen zij hier terecht met al hun vragen, opmerkingen en suggesties.

Digitale informatieavond

Op 20 april 2021 is het plan tijdens een digitale informatieavond gepresenteerd aan omwonenden. Het verslag van deze informatieavond vindt u op de Nieuws pagina.

 

Heeft u nog vragen? 

 

Heeft u toch nog vragen na het bijwonen van de online informatieavond of was u niet aanwezig en heeft u vragen? Via ons contactformulier kunt u al uw vragen of opmerkingen kwijt. 

452_2160_edited.jpg

Betrokken partijen

MPL Real Estate

MPL Real Estate is een ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op planontwikkelingen met maatschappelijke-, woon- en zorgfuncties. 

Cortese Development ontwikkelt zorgvastgoed eventueel gecombineerd met woon-, werk- en ander maatschappelijk vastgoed en zal dit plan voor MPL Real Estate ontwikkelen. 

bottom of page