top of page
Figuur 23_edited_edited.jpg


In het Marco Polopark aan de Marco Pololaan 111-117 wordt een nieuw plan ontwikkeld. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling is een nieuw en modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen en maatschappelijke (zorg)voorzieningen. 

Op deze website kunnen omwonenden en andere belanghebbenden informatie vinden over het plan en de voortgang. Ook kunnen zij hier terecht met al hun vragen, opmerkingen en suggesties.

Figuur 1_edited.jpg

Laatste ontwikkelingen

De eisen en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling zijn door het college van burgemeesters en wethouders vastgesteld op

31 mei 2022.

U kunt de volgende documentatie hier inzien:

Op dit moment wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. In de volgende fase wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Marco Polo Park impressie

Impressie van de nieuwbouw
 

Digitale informatieavond
Marco Polo Park impressie

Betrokken partijen

MPL Real Estate

Gemeente Utrecht

MPL Real Estate is een ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op planontwikkelingen met maatschappelijke-, woon- en zorgfuncties. 

Cortese Development ontwikkelt zorgvastgoed eventueel gecombineerd met woon-, werk- en ander maatschappelijk vastgoed en zal dit plan voor MPL Real Estate ontwikkelen. 

Gemeente Utrecht.jpg
bottom of page