Figuur 23_edited_edited.jpg


In het Marco Polopark aan de Marco Pololaan 111-117 wordt een nieuw plan ontwikkeld. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling is een nieuw en modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen en maatschappelijke (zorg)voorzieningen. 

Op deze website kunnen omwonenden en andere belanghebbenden informatie vinden over het plan en de voortgang. Ook kunnen zij hier terecht met al hun vragen, opmerkingen en suggesties.

Figuur 1_edited.jpg

online informatieavond

Op 25 januari 2022 zijn de concept-bouwenvelop en het schetsontwerp tijdens een digitale informatieavond toegelicht. De presentatie en het verslag van deze informatieavond staan op de Nieuws pagina

De concept-bouwenvelop staat op de website van de gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/marcopololaan111-117

Reacties konden tot en met 11 februari 2022 gemaild worden naar de gemeente. 

De gemeente is deze reacties aan het verwerken. Het college neemt in het 1e of 2e kwartaal van 2022 een besluit over de voorlopige eisen, wensen, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan. 

Marco Polo Park impressie

Impressie van de nieuwbouw
 

 
Marco Polo Park impressie

Betrokken partijen

MPL Real Estate

Gemeente Utrecht

MPL Real Estate is een ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op planontwikkelingen met maatschappelijke-, woon- en zorgfuncties. 

Cortese Development ontwikkelt zorgvastgoed eventueel gecombineerd met woon-, werk- en ander maatschappelijk vastgoed en zal dit plan voor MPL Real Estate ontwikkelen. 

Gemeente Utrecht.jpg