Figuur 23_edited_edited.jpg


In het Marco Polopark aan de Marco Pololaan 111-117 wordt een nieuw plan ontwikkeld. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling is een nieuw en modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen en maatschappelijke (zorg)voorzieningen. 

Op deze website kunnen omwonenden en andere belanghebbenden informatie vinden over het plan en de voortgang. Ook kunnen zij hier terecht met al hun vragen, opmerkingen en suggesties.

Figuur 1_edited.jpg

Hoe staat het plan er nu voor?

Tijdens een digitale informatieavond op 20 april 2021 is het plan voor de nieuwbouw van appartementen en een nieuw moderner en groter gezondheidscentrum aan de omwonenden gepresenteerd.

Hierna heeft de gemeente een concept opgesteld genaamd de 'bouwenvelop' met daarin de eisen en wensen voor de nieuwbouw. 

De architect heeft als uitgangspunt meegekregen een iconisch gebouw te ontwerpen dat een positief accent aan het uiterlijk van de wijk zal geven. Een impressie van het schetsontwerp van het gebouw ziet u hieronder.

Op 25 januari 2022 is er een online informatieavond. Op deze avond zullen de gemeente en de ontwikkelaar de concept-bouwenvelop toelichten. De architect zal ook aanwezig zijn voor het toelichten van het schetsontwerp.

Impressie van de nieuwbouw
 

 

online informatieavond
25 januari 2022 om 20:00 uur

Op 25 januari 2022 wordt een online informatieavond  georganiseerd voor omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze online informatieavond wordt de concept-bouwenvelop en het schetsontwerp toegelicht en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Bent u er online ook bij?

 

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor deze avond. Op het aanmeldformulier kunt u vragen en/of opmerkingen die u nu al heeft, doorgeven zodat deze op de informatieavond behandeld kunnen worden. 

Opgeven kan tot 20 januari 2022. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 24 januari een uitnodiging met de inloggegevens. 

Marco Polo Park impressie
Marco Polo Park impressie

Betrokken partijen

MPL Real Estate

Gemeente Utrecht

MPL Real Estate is een ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op planontwikkelingen met maatschappelijke-, woon- en zorgfuncties. 

Cortese Development ontwikkelt zorgvastgoed eventueel gecombineerd met woon-, werk- en ander maatschappelijk vastgoed en zal dit plan voor MPL Real Estate ontwikkelen. 

Gemeente Utrecht.jpg